Namnet EQ Partner  är inspirerat av vad EQ betyder; emotional quotient eller på svenska, känslans intelligens.  

EQ är ett mått på en persons förmåga och är avgörande för hur väl vi förstår oss själva och andra. Hur vi relaterar till andra människor, hur empatiska vi är, hur vi motiverar oss själva samt hur vi hanterar andra människor runtomkring oss.
Begreppet emotionell och social intelligens omfattar alltså de emotionella, personliga och
sociala delarna av intelligensen. 

Har vi en väl utvecklad emotionell intelligens ökar vi vår förmåga att framgångsrikt hantera vardagslivets krav.
EQ är något som vi ständigt
 kan bli bättre på om vi vet hur vi ska träna upp det.

Kort sagt;  Emotionell intelligens handlar om dynamiken mellan känsla och förnuft i mötet med sig själv och andra människor.