Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod
som innebär att man arbetar med att förändra tankar känslor och handlingar
som inte är välfungerande och därför leder till psykisk ohälsa.
Det kan tex handla om stress, depression och ångest och det kan också
gälla relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar samt bristande självkänsla.
Problem som gör att man inte kan leva sitt liv på det sätt som man önskar.
Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan dig som klient och mig som coach/terapeut.

Utmärkande för kbt-behandling är att den ska syfta till ett förändrat beteende,
fokusera på situationen här och nu och är handlings och målinriktad.

Att gå i KBT-terapi handlar om att du ska bli medveten om dina tankar och
känslor för attdu sedan ska kunna förändra dem i positiv riktning.